Zastupitelstvo

ustanovené 19.10.2022

Miloš Sobel
předseda povodňové komise
MUDr. Marie Novotná
předsedkyně kulturní komise
Pavel Eliáš
předseda finančního výboru
kontaktní osoba Borová
Tomáš Jeřábek
předseda kontrolního výboru
Jiří Macek
kontaktní osoba Chotěšiny
Ing. Jan Němec
předseda komise pro životní prostředí
Bc. Michaela Pekařová
předsedkyně školské komise
kontaktní osoba Netřeby

Zastupitelstvo městyse 2022 - 2026