SDH
České Heřmanice

V pátek 5. 4. jsme ve spolupráci s JSDHO a místní školou uspořádali projektový den s hasičskou tématikou. Program začínal v 7:30 prezentací a výkladem toho, jak se chovat při mimořádných situacích. Děti se zde dozvěděli co obnáší práce hasiče, jaký je rozdíl mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči, nebo to, jak se chovat při situacích jako lesní požár, či požár budovy. V neposlední řádě pak to, co dělá hasičská mládež, včetně soutěžních disciplín, účasti v soutěžích Plamen, a výchovně vzdělávacích akcí, kterých se účastníme.

Po prezentaci se děti se svými vyučujícími rozešly do tříd, ze kterých se ale museli vzápětí evakuovat kvůli nahlášenému "požáru" na toaletách. K "požáru" byla zavolána JSDHO České Heřmanice, která zabezpečila celou školu a "požár" zajistila. Po návratu do školy ještě jeden ze školitelů prošel s paní ředitelkou školu, a upozornil na možná zlepšení požární ochrany. Děti pak poděkovali hasičům, a přesunuli se do hasičské zbrojnice, kde na ně čekal připravený program. Děti byly rozděleny do tří skupin, a rotovali po stanovištích. Na prvním stanovišti se dozvěděli co přesně mohli konkrétně oni při evakuaci udělat lépe, a jak se zachovat příště. Druhým stanovištěm byla zdravověda. Děti si zde zkusili první pomoc na figuríně, nebo si zopakovali základy anatomie člověka. Na třetím stanovišti si děti prohlédli vybavení hasičárny, požární automobily, zkusily si mířit s vodním dělem, nebo si vyzkoušely historické helmy, které se používaly dříve.

Akce byla podařená jak podle nás, tak podle ohlasů dětí a učitelek. Rádi bychom proto v takovýchto vzdělávacích akcích pokračovali. Nejen kvůli zlepšení znalostí dětí, ale i kvůli procvičení nás samotných, protože jak je známo "Prevence je matka hasičů".

    

MŠml